Partner HRJeśli potrzebujesz:

■ Diagnozy potrzeb personalnych

■ Rozwiązań HR adekwatnych do potrzeb Twojego biznesu
■ Doradcy z zapleczem eksperckim w obszarze HR
■ Kogoś zaufanego, z kim "odbijesz myśli" o ludziach, zadaniach, celach...
■ Mierzalnych efektów
■ Obiektywnie najlepszych rozwiązań

…..otrzymasz to dzięki usłudze Partnera HR

Formy współpracy:

HR Business Partner samodzielnie prowadzący strategiczny i operacyjny HR w tych firmie,

gdzie rozmiar nie wymaga jeszcze zatrudniania menedżera personalnego na pełen etat.
HR Mentor czyli przygotowywanie świeżo nominowanego menedżera personalnego (przeważnie z wewnętrznej rekrutacji) do funkcji pełnego HR Biznes Partnera poprzez wspólne realizowanie zadań i celów (uczenie się przez doświadczenie).
Interim Manager (Menedżer Tymczasowy HR) kiedy trzeba zastąpić menedżera personalnego podczas jego nieobecności (urlop macierzyński, projekt międzynarodowy, odejście z pracy) ponieważ zarówno dział jak i rozpoczęte projekty i cele dla HR nie pozwalają na utratę ich kontynuacji.
Lider Projektów HR kiedy przychodzi duży, strategiczny projekt w obszarze zasobów ludzkich a posiadane zasoby i bieżące działania nie pozwalają na pełną koncentrację na nim (lub czasem obiektywizm).

Korzyści:

Diagnoza potrzeb personalnych
Przekrojowe ujęcie całej organizacji, koordynacja celów HR ze strategią firmy.
Partner HR jako niezwiązany z organizacją, może dokonać rzetelnej oceny.
Rozwiązania adekwatne do potrzeb biznesu 
Wyznacza rozwiązania, które są dopasowane do strategii i polityki swojego Klienta.
Uwzględnia przy tym scenariusze rozwoju firmy.
Prowadzenie kilku kluczowych projektów HR
Dzięki swojej grupie doradczej Partner HR może prowadzić kilka projektów jednocześnie,
nie tracąc przy tym na wysokim standardzie wykonania.
Niski koszt
Koszt jest istotnie niższy niż zatrudnienie menadżera personalnego, a efekty są porównywalne.
Mierzalność efektów
Wdrożone procesy (optymalizacja kosztów przy maksymalnym wykorzystaniu potencjału organizacji), dają wymierną wartość finansową.
Gwarancja obiektywizmu
Autonomia względem organizacji gwarantuje obiektywną ocenę, autonomiczne rozwiązania
i szczere opinie.

Partner HR - jak wygląda współpracaAnaliza

  • Analizujemy potrzeby i wyzwania Twojej firmy
  • Definiujemy możliwe rozwiązania dostosowane do Twojej organizacji 

Plan działania

  • Określamy kolejne kroki i potrzebny czas 
  • Ustalamy priorytety
  • Definiujemy wskaźniki sukcesu
Na tym etapie ustalamy ile dni w m-cu Partner HR będzie potrzebować do realizacji działań
Należy przyjąć, że jest to między 4 a 10 dni w m-cu

Efekty

  • Monitorujemy postępy
  • Mierzymy rezultaty
  • Dostosowujemy działania do sytuacji
Rozliczamy się na 2 sposoby:

  1. Abonament - na podstawie planu działania ustalamy jaka liczba dni pracy Partnera HR jest niezbędna do realizacji działań i tak się kontraktujemy. Płatność jest realizowana z dołu jako ryczał za dany m-c. Niewykorzystane godziny przechodzą na kolejny m-c.
  2. Abonament + dodatkowe godziny - jeśli nasze działania obejmą w danym m-cy większą liczbę godzin, to poza abonamentem rozliczamy się za nie dodatkowo. 
Stawki godzinowe różnią się w zależności czy są rozliczne w abonamencie czy poza nim. 

Umów się na bezpłatną konsultację i sprawdź co możemy razem zrobić: 
Iwona Bagińska-Michalewska, tel. 501 341 463, iwona.baginska-michalewska@codehr.pl